Karmele Luqui:  «Abanikoa objektu gisa gustatzen zait, praktikoa eta estetikoa da»