«Beste kontsumo eredu bat bultzatzea da asmoa, azpiegitura handietatik ihesi»