«Euskaldunok noizbaiten eta gairen batean ados jartzea dut amets»