Boluntarismoa ez da aski bizikidetza sanoa eraikitzeko