«Euskaltzaindiko azken liskarrekin jendeak pena hartu duela sumatu dut»