«Emozio handiz bizi dut haurrak plazara irteten diren momentua»