Euskararen arnasguneetan behera egin du erabilerak