«Denon artean lortu dugu Ordiziaren izena gehiago entzutea»