Naturaren heterogeneotasuna eta geure homogeneotasuna