Udako atzerriko egonaldiak:  batzuk joan besteak etorri