Negozio txikien jarraikortasuna, herri bizien bermea