«Etxeetan lan egiteko langile falta handia dago, eta are handiagoa bere gain titulua dutenena»