«Ez dago hizkuntza bat ez jakiteko eskubiderik, inongo konstituziotan»