«Kontziliazioa eta erantzunkidetasuna batera etorri behar dira»