«Bizimodu normalean lasaia naiz, baina ez lehia hasitakoan»