«Txikitatik gizakiekin harremana izan duten azeriak hartu ditugu aztergai»