«Urte berri, ekarri ekarri, daukenak ez daukenari, nik etzeukeat eta neri»