«Belea egondako hesolan bustitako ogia baino gozoagoa»