Segurako frontoia XX. mende hasierako posta-txartelean