Altuago, urrutiago eta azkarrago iristeko, gogor lanean